< previous next >

vrungull|i' vi = vrungullo'·n

vrungull|o'·n vi 1 = shungullo'·n 2 = vru'll·et

vru'shkull
III§ nm (np ~j), nf 1 = fshi'kull 2 spurting stream of liquid
IV§ adv in a spurt