< previous next >

vrungull|o'·n vi 1 = shungullo'·n 2 = vru'll·et

vru'shkull
II§ nm (np ~j), nf 1 = fshi'kull 2 spurting stream of liquid
III§ adv in a spurt

vrushkull|o'·n
IV§ vt = fshikullo'·n
vi, vt to spurt forth