< previous next >

vrushkull|o'n
I vt = fshikullo'n
II vi, vt to spurt forth

vrushkull|o're nf (Bot) greenbrier (Smilax aspera) = ferra'c

vru't nf (Ichth) thicklip gray mullet (Chelon labrosus) = buzo'