< previous next >

vrushkull|o're nf (Bot) greenbrier (Smilax aspera) = ferra'c

vru't nf (Ichth) thicklip gray mullet (Chelon labrosus) = buzo'

* vrra'g = vra'g