< previous next >

vru't nf (Ichth) thicklip gray mullet (Chelon labrosus) = buzo'

* vrra'g = vra'g

* vrrie't adj = vrri'