< previous next >

vyshk· vt = fishk·

vy'shk·et vpr = fi'shk·et

vy'shk|ët adj (i) = fi'shkur