< previous next >

zako'n|e np < zako'n [Colloq] menstruation, monthlies

zako'n|t adj (i) = zako'nshm

zakon|i'sht adv as usual; usually, customarily