< previous next >

za'mk nf glue

zamza'ne nf demijohn

* z(n)
III nm (pl ~na)
IV vt = z