< previous next >

zbat|i'm nm ger 1 < zbato'n, zbato'het 2 implementation, execution

zbat|i's| stem for 1st sg pres, pl pres, 2nd & 3rd sg subj, pind < zbati't

zbat|i't vt to ebb