< previous next >

zbri't| stem for part, pdef, pind, 2nd pl pres, imper, vp < zbret

zbri't|s
II adj 1 descending 2 diminishing
III nm (Math) subtrahend
IV n [Old] descendant

zbri't|je nf ger 1 < zbre't 2 downward slope, decline; descent; reduction 3 (Math) subtraction