< previous next >

zbru'|jt|je nf ger 1 < zbru'ˇn, zbru'ˇhet 2 (Med) maceration

zbru'|jt|ur adj (i) 1 doughy; soft, pulpy 2 [Fig] bruised; soft, weak

zbrumˇ vt 1 = zbrumo'ˇn 2 to smash