< previous next >

zemėr|flori' adj = zemėra'rtė

zemėr|fto'htė adj coldhearted: incompassionate, unsympathetic

zemėr|gu'r adj, n stonyhearted (person)