< previous next >

* zgrl|i's| stem for 1st sg pres, pl pres, 2nd & 3rd sg subj, pind < zgrli't

* zgrl|i't vt to make faces, grimace; pout

* zgrl|i't|s adj pouting, tearful