< previous next >

zi'|shm adv [Colloq] in mourning

* zja'|me nf (Entom) firefly, glowworm

* zja|mu're np fem = zrmu'r