< previous next >

* zja'|me nf (Entom) firefly, glowworm

* zja|mu're np fem = zrmu'r

* zjar|m| = zjarrm|