< previous next >

z|ve'rdhet vpr to turn pale, turn yellowish
<> zverdhet3sg hunda <> grows pale with fear/anger

z|ve'rdh nf (Med) jaundice = ve'rdhz

z|ve'rdhs nm (Med) jaundice = ve'rdhz