< previous next >

z|ve'rdh nf (Med) jaundice = ve'rdhz

z|ve'rdhs nm (Med) jaundice = ve'rdhz

z|verdh|i'm nm ger < zverdho'n